کتاب «لائیسیته چیست؟»، قسمت بیست و هفتم


شیدان وثیق ‫(انتشار در اردیبهشت 1384)

پرتغال

كاتوليسيسم در سده‏ ى نوزدهم  مذهب رسمىِ دولت پرتغال بود. با استقرار جمهورى در سال 1910 اصل جدايى دولت و دين اعلام مى‏ شود. سپس هم در قانون اساسى حكومت سالازار به سال 1933 و هم در بازبينىِ آن در سال 1951 به خواندن ادامه دهید

Advertisements

کتاب «لائیسیته چیست؟»، قسمت بیست و ششم


شیدان وثیق ‫(انتشار در اردیبهشت 1384)

قسمت    اول   قسمت    دوم   قسمت  سوم   قسمت  چهارم   قسمت   پنجم

قسمت  ششم   قسمت  هفتم   قسمت هشتم   قسمت   نهم   قسمت   دهم

قسمت یازدهم   قسمت دوازدهم   قسمت سیزدهم   قسمت چهاردهم   قسمت پانزدهم

قسمت شانزدهم قسمت هفدهم قسمت هجدهم قسمت نوزدهم قسمت بیستم

قسمت بیست و یکم  قسمت بیست و دوم  قسمت بیست و سوم قسمت بیست و چهارم قسمت بیست و پنجم

ايتاليا

     در سال 1984 دولت ايتاليا و واتيكان «توافق‏نامه‏ جديدى» امضا مى‏ كنند. طبق آن، اصل كاتوليسيسم به‏ مثابه‏ مذهب رسمى ملغى مى‏ شود و برخى روابط ميان دولت و كليساى كاتوليك قطع مى‏ شوند؛ از جمله تأمين مخارج روحانيت توسط دولت. اما در مجموع، به خواندن ادامه دهید

کتاب «لائیسیته چیست؟»، قسمت بیست و پنجم


شیدان وثیق ‫(انتشار در اردیبهشت 1384)

قسمت    اول   قسمت    دوم   قسمت  سوم   قسمت  چهارم   قسمت   پنجم

قسمت  ششم   قسمت  هفتم   قسمت هشتم   قسمت   نهم   قسمت   دهم

قسمت یازدهم   قسمت دوازدهم   قسمت سیزدهم   قسمت چهاردهم   قسمت پانزدهم

قسمت شانزدهم قسمت هفدهم قسمت هجدهم قسمت نوزدهم قسمت بیستم

قسمت بیست و یکم  قسمت بیست و دوم  قسمت بیست و سوم قسمت بیست و چهارم

كشورهاى كاتوليك ـ منطق لائيسيزاسيون

اسپانيا

لائيسيته در اسپانيا پس از سقوط فرانكيسم، رژيمى كه مذهب رسمى كشور را كاتوليك اعلام كرده بود، برقرار مى‏ شود.

     لائيسيته در اسپانيا محصول اراده‏ اى بود كه مى‏ خواست مناسبات دولت و كليسا را با تفاهم و به‏ دور از درگيرى‏ هاى گذشته ميان طرفداران و مخالفان روحانيت‏ سالارى حل كند. به خواندن ادامه دهید

کتاب «لائیسیته چیست؟»، قسمت بیست و چهارم


شیدان وثیق ‫(انتشار در اردیبهشت 1384)

قسمت    اول   قسمت    دوم   قسمت  سوم   قسمت  چهارم   قسمت   پنجم

قسمت  ششم   قسمت  هفتم   قسمت هشتم   قسمت   نهم   قسمت   دهم

قسمت یازدهم   قسمت دوازدهم   قسمت سیزدهم   قسمت چهاردهم   قسمت پانزدهم

قسمت شانزدهم قسمت هفدهم قسمت هجدهم قسمت نوزدهم قسمت بیستم

قسمت بیست و یکم  قسمت بیست و دوم  قسمت بیست و سوم

بخش پنجم

لائيسيته در اروپا

منطق لائيسيزاسيون و منطق سكولاريزاسيون

در اين بخش، مناسبات دولت و دين در اروپا را مطالعه خواهيم كرد. مناسباتى كه در هرجا، ويژگى‏ هاى خود را دارند و در راستاى «دو منطق» لائيسيزاسيون و سكولاريزاسيون قابل فهم و توضيح‏ اند. دو فرايندى كه برخلاف تصور نادرست و رايج، همسان نبوده متفاوت، متمايز و گاه متضاد اند. درك صحيح تفاوت و تشابه اين دو پديدار، در پرتو شرايط گوناگون و خاص هر كشور، مى‏ تواند آموزنده و مفيد واقع شود.

به خواندن ادامه دهید

کتاب «لائیسیته چیست؟»، قسمت بیست و سوم


شیدان وثیق ‫(انتشار در اردیبهشت 1384)

قسمت    اول   قسمت    دوم   قسمت  سوم   قسمت  چهارم   قسمت   پنجم

قسمت  ششم   قسمت  هفتم   قسمت هشتم   قسمت   نهم   قسمت   دهم

قسمت یازدهم   قسمت دوازدهم   قسمت سیزدهم   قسمت چهاردهم   قسمت پانزدهم

قسمت شانزدهم قسمت هفدهم قسمت هجدهم قسمت نوزدهم قسمت بیستم

قسمت بیست و یکم  قسمت بیست و دوم

ـ لائيسيته ـ جدايى

موضع صريح، روشن و قاطع مدافعان لائيسيته در مدارس  از جمله در بيانيه‏ مشهورى به‏ امضاى تنى چند از روشنفكران فرانسوى اعلام مى‏ شود. در فرازى از آن مى‏ خوانيم كه: به خواندن ادامه دهید

کتاب «لائیسیته چیست؟»، قسمت بیست و دوم


شیدان وثیق ‫(انتشار در اردیبهشت 1384)

قسمت    اول   قسمت    دوم   قسمت  سوم   قسمت  چهارم   قسمت   پنجم

قسمت  ششم   قسمت  هفتم   قسمت هشتم   قسمت   نهم   قسمت   دهم

قسمت یازدهم   قسمت دوازدهم   قسمت سیزدهم   قسمت چهاردهم   قسمت پانزدهم

قسمت شانزدهم قسمت هفدهم قسمت هجدهم قسمت نوزدهم  قسمت بیستم

قسمت بیست و یکم

  1. ملاحظاتى درباره‏ ى قضيه‏ ى حجاب اسلامى در فرانسه

 ماجرا در پاييز 1989 آغاز مى‏ شود. سه دختر مسلمان در مدرسه‏ اى واقع در شهر Creil در منطقه Oise (شمال پاريس) با حجاب اسلامى وارد كلاس درس مى‏ شوند. نمونه‏ هاى مشابه در مدارس ديگرى نيز پيدا مى‏ شوند. اين رويداد كوچك و نادر و به‏ ظاهر كم‏ اهميت، اما در شرايط ويژه‏ ى فرانسه، ابعاد اجتماعى و سياسىِ بزرگى به خود مى‏ گيرد و به «مسئله‏ ى» جمهورى تبدیل مى‏ شود. به خواندن ادامه دهید

از شعرخوانی برای خامنه ای تا فحاشی به تهرانی ها!


جدا کردن انسانها از یکدیگر به دلیل برخی تفاوت هایی که دارند و در ادامه، «خود برتر بینی» و «دیگری ستیزی» نشانه ناآگاهی است. از دیرباز سیاست «تفرقه بیانداز و حکومت کن» در دستور کار زورمداران در سراسر جهان بوده است. یکی از دلایل فجایع به خواندن ادامه دهید