Archive for ژانویه 2011

با مهران مدیری چه کنیم؟


اخیرا فیلمی از مهران مدیری (ساخته شده در دو سال قبل) پخش شده است که او را از قهرمان ملی به شیطان تبدیل کرده است.
ما در اینجا از دو زاویه به قضیه مینگریم:
1 قطعا این فیلم در این مقطع زمانی خاص توسط دشمنان مهران مدیری (احتمالا کودتاچیان) پخش شده است.
هیچ عقل سلیمی نمیپذیرد که مهران میدری یا اطرافیانش با پخش چنین فیلمی به اعتبار او و فروش سریال قهوه تلخ آسیب بزند.
مهران مدییری حاضر نشد به دیدار خامنه ای شیطان صفت برود و الان هم با پخش سریال قهوه تلخ، خواه ناخواه سیمای کودتا را به چالش کشیده است.
همین دو حرکت کافی ست تا باند حاکم در صدد لغو امتیاز قهوه تلخ و کوبیدن مهران مدیری باشد تا درس عبرتی برای سایر هنرمندان باشد تا بدانند که پیش شرط هر گونه فعالیت هنری ای ثابت کردن مراتب سرسپردگی کامل به اشغالگران ایران بوده و نمیشود روی دیوار مردم یادگاری نوشت، چون آنها حزب باد هستند.
شک نیست که مهران مدیری باید در مورد این فیلم و حتی آنچه در سریال نقطه چین (احتمالا زیر فشار باند حاکم) انجام داد، به مردمش توضیح داده و در صورت لزوم، عذرخواهی کند، همچنین میشود این دو حرکت را مورد «نقد منصفانه» قرار داد، اما باید مواظب باشیم تا در دام های شیطانی اشغالگران ایران نیوفتیم.
شعار «هر کس که با ما نیست، بر ما ست» مال خامنه ای و خامنه ای پرستان ست، نه ملت دموکراسی خواه ایران.
2 اشغالگران ایران میخواهند با طرح مسائل حاشیه ای، توجه افکار عمومی را از اصل موضوع منحرف کنند.
اصل موضوع که تمام بدبختی های ملت از آنجاست، این ست که طبق اصل 110 قانون اساسی، ولایت فقیه «مطلقه» است، یعنی طبق این اصل، ولی فقیه میتواند قانون اساسی را هم نقض کند!.
ولی فقیه میتواند به اصل 110 قانون اساسی عمل کرده و حکم اعدام تمام ایرانیان را صادر کند! (قابل توجه کسانی که شعار اجرای بی تنازل قانون اساسی را میدهند).
این یک حقیقت دراماتیک و شوک آور ست که خامنه ای تا به حال بیشتر از چیزی که قانون اساسی برایش تعیین کرده است; عمل نکرده است!.
کودتاچیان قصط دارن با طرف مسائل کم اهمیت، اصل قضیه را بپوشانند.
حتی اگر مهران مدیری مزدور هم باشد (که رفتار پس از دوران کودتایش چنین چیزی را نشان نمیدهد)، مشکل ما مهران مدیری و امثال او نیست، هر جا قدرت و ثروت غیر پاسخگویی باشد، مسلما مجیزگویانی چون محمدرضا شریفی نیا و علیرضا افتخاری هم دورش جمع خواهند شد، ما باید دائما روی اصل موضوع یعنی خامنه ای و بالا تر از آن; «اصل ولایت مطلقه فقیه» تمرکز داشته باشیم.
نباید در دام اشغالگران افتاد.
مهران مدیری نه قهرمان ملی ست و نه شیطان رجیم، بلکه یک طنزپرداز موفق است که قطعا در طول دوران فعالیتش اشتباهات زیادی هم داشته است.

Advertisements