Archive for آوریل 2013

به هردنبیل ترین خوش آمدید!


این روزها وقتی که وارد سایت بالاترین می شویم، دو منظره متضاد می بینیم:

tazad

به خواندن ادامه دهید

Advertisements