بخشی از وصیت نامه تکان دهنده مرحوم بروسلی به همسرش!


بخشی از وصیت نامه تکان دهنده مرحوم بروسلی به همسرش!
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
李小龍 遗嘱
曾头市晁盖中了毒箭,神医安道全也回天无力,终于命丧黄泉。弥留之际,原本“已自言语不得”的晁盖忽然醒了过来,“转头看着宋江”,谆谆嘱咐道:“贤弟保重。若哪个捉得射死我的,便教他做梁山泊主!”这便是晁盖的“临终嘱咐”,也是晁盖的惟一遗言。

晁盖这遗言好没道理。

晁盖这“梁山泊主”是怎么当上的?不是世袭的,不是选举的,也不是指定的,而是林冲火并了王伦,众人拥戴的。说白了,他这“第一把交椅”,是林冲从王伦手里夺了来推让给他的。他现在坐不了啦,理应还给林冲和众人,由林冲和众人再作商量,岂可视为己有,私相授受?林冲火并王伦时曾骂王伦说:“这梁山泊便是你的?”当然不是。于是王伦便只好掉脑袋,而晁盖也才得以当寨主。那么,梁山泊不是王伦的,便是晁盖的么?显然也不是。梁山泊根本就不属于哪一个人。既不是他王伦的,也不是你晁盖的。王伦活着尚且不能独霸,你晁盖人都快死了,岂能再管谁当家谁做主

Advertisements

12 responses to this post.

 1. واقعا تکاندهنده بود به راستی که انسان رو به فکر فرو میبره ……………………..

  پاسخ

 2. Bruce Wills
  Chao Gai was the first city in the Poison, also conceding all geniuses On Road, and finally killed. Dying, the original «is not from the words» the Chao Gai suddenly woke up, «turned around and looked at the Song Jiang,» earnestly asked: «Xiandi take care and if what Zhuode shot me, they teach him to do Liangshanpo Lord! «This is the Chao Gai’s» deathbed asked, «is the only Chao Gai last words.

  Chao Gai This last words good sense.

  Chao Gai this «Liangshanpo Lord» is how when the? Is not hereditary, not elections, is not specified, but a Lun Lin fights, the crowd embraced. To put it plainly, his «first chair» is Lun Lin taken away from a push to give him. He can not now take you, and everyone should be returned to Lin by Lin and the crowd again to discuss, how can they regarded as their own, private deals? Lun Lun had accused fights Lin said: «This is your Liangshanpo?» Of course not. So they had to lose his head Wang Lun, and Chao Gai also was able to when Zhaizhu. Well, not Liangshanpo Lun, and that is Chao Gai’s it? Obviously no. Liangshanpo simply do not belong to which person. Lun neither he, nor is your Chao Gai’s. Lun alive still unable to dominate, Chao Gai you were almost dead, how can we then control who masters who call the shots

  پاسخ

 3. آدم باید از این حرفا عبرت بگیره.

  پاسخ

 4. Posted by مترجم عالی چینی on سپتامبر 20, 2011 at 1:24 ب.ظ.

  خیلی زور زدم ! تا تونستم بخونمش، این هم ترجمه من بکمک گوگل ترانسلیت!!

  .
  بروس ویلس
  چائو Gai در شهرستان برای اولین بار در سم شد ، همچنین اذعان تمام نوابغ در جاده ، و در نهایت کشته شده است. در حال مرگ ، اصل «است از کلمات و نه» به Gai چائو به طور ناگهانی از خواب بیدار «، تبدیل به اطراف و نگاه جیانگ آهنگ ،» صادقانه پرسید : «Xiandi مراقبت و اگر چه Zhuode من به ضرب گلوله ، او را به انجام آموزش Liangshanpo پروردگار! «این Gai چائو» در بستر مرگ پرسید : «تنها چائو Gai آخرین کلمات است.
  چائو Gai این آخرین کلمات حس خوب.
  چائو Gai این «Liangshanpo خداوند» است که چگونه زمانی که؟ آیا ارثی است ، انتخابات نیست ، مشخص نیست ، اما یک LUN مبارزه لین ، جمعیت در آغوش گرفت. برای قرار دادن آن را به سادگی ، «صندلی اول» است LUN لین به دور از فشار گرفته به او بدهد. او در حال حاضر نمی تواند شما را ، و همه باید توسط لین و جمعیت دوباره به بحث در مورد بازگشت به لین ، چگونه می توان آنها را از آن خود ، معاملات خصوصی در نظر گرفته؟ LUN LUN مبارزه متهم به حال لین گفت : «این است Liangshanpo خود را؟» البته که نه. به طوری که آنها به حال به از دست دادن او سر وانگ LUN ، و چائو Gai همچنین قادر به زمانی که Zhaizhu. خوب ، LUN Liangshanpo نیست ، و آن چائو Gai آن را؟ بدیهی است که هیچ. Liangshanpo سادگی که به فرد تعلق ندارد. LUN نه او ، و نه خود را چائو Gai است. زنده LUN هنوز قادر به تسلط بر ، چائو Gai شما تقریبا مرده ، چگونه می تواند ما را کنترل که ارباب که تماس عکس

  پاسخ

 5. چائو Gai در شهرستان برای اولین بار در سم شد ، همچنین اذعان تمام نوابغ در جاده، و در نهایت کشته شده است. در حال مرگ، اصل «است از کلمات و نه» به Gai چائو به طور ناگهانی از خواب بیدار «، تبدیل به اطراف و نگاه جیانگ آهنگ،» صادقانه پرسید : «Xiandi مراقبت و اگر چه Zhuode من به ضرب گلوله، او را به انجام آموزش Liangshanpo پروردگار! «این Gai چائو» در بستر مرگ پرسید : «تنها چائو Gai آخرین کلمات است.

  چائو Gai این آخرین کلمات حس خوب.

  چائو Gai این «Liangshanpo خداوند» است که چگونه زمانی که؟ آیا ارثی است ، انتخابات نیست ، مشخص نیست، اما یک LUN مبارزه لین، جمعیت در آغوش گرفت. برای قرار دادن آن را به سادگی، «صندلی اول» است LUN لین به دور از فشار گرفته به او بدهد. او در حال حاضر نمی تواند شما را، و همه باید توسط لین و جمعیت دوباره به بحث در مورد بازگشت به لین، چگونه می توان آنها را از آن خود، معاملات خصوصی در نظر گرفته؟ LUN LUN مبارزه متهم به حال لین گفت : «این است Liangshanpo خود را؟» البته که نه. به طوری که آنها به حال به از دست دادن او سر وانگ LUN، و چائو Gai همچنین قادر به زمانی که Zhaizhu. خوب ، LUN Liangshanpo نیست، و آن چائو Gai آن را؟ بدیهی است که هیچ. Liangshanpo سادگی که به فرد تعلق ندارد. LUN نه او، و نه خود را چائو Gai است. زنده LUN هنوز قادر به تسلط بر، چائو Gai شما تقریبا مرده، چگونه می تواند ما را کنترل که ارباب که تماس عکس

  پاسخ

 6. این ترجمه متن بالا به فارسی است . ربطی هم به وصیت نامه نداشت

  پاسخ

 7. Chao Gai was the first city in the Poison, also conceding all geniuses On Road, and finally killed. Dying, the original «is not from the words» the Chao Gai suddenly woke up, «turned around and looked at the Song Jiang,» earnestly asked: «Xiandi take care and if what Zhuode shot me, they teach him to do Liangshanpo Lord! «This is the Chao Gai’s» deathbed asked, «is the only Chao Gai last words.
  Chao Gai This last words good sense.
  Chao Gai this «Liangshanpo Lord» is how when the? Is not hereditary, not elections, is not specified, but a Lun Lin fights, the crowd embraced. To put it plainly, his «first chair» is Lun Lin taken away from a push to give him. He can not now take you, and everyone should be returned to Lin by Lin and the crowd again to discuss, how can they regarded as their own, private deals? Lun Lun had accused fights Lin said: «This is your Liangshanpo?» Of course not. So they had to lose his head Wang Lun, and Chao Gai also was able to when Zhaizhu. Well, not Liangshanpo Lun, and that is Chao Gai’s it? Obviously no. Liangshanpo simply do not belong to which person. Lun neither he, nor is your Chao Gai’s. Lun alive still unable to dominate, Chao Gai you were almost dead, how can we then control who masters who do

  پاسخ

 8. in ke az zabane bruc willis e darbareye xiao va chao.:d

  پاسخ

 9. ترجمه با استفاده از Google translator:
  روس ویلس
  چائو Gai در شهرستان برای اولین بار در سم شد ، همچنین اذعان تمام نوابغ در جاده ، و در نهایت کشته شده است. در حال مرگ ، اصل «است از کلمات و نه» به Gai چائو به طور ناگهانی از خواب بیدار «، تبدیل به اطراف و نگاه جیانگ آهنگ ،» صادقانه پرسید : «Xiandi مراقبت و اگر چه Zhuode من به ضرب گلوله ، او را به انجام آموزش Liangshanpo پروردگار! «این Gai چائو» در بستر مرگ پرسید : «تنها چائو Gai آخرین کلمات است.
  چائو Gai این آخرین کلمات حس خوب.
  چائو Gai این «Liangshanpo خداوند» است که چگونه زمانی که؟ آیا ارثی است ، انتخابات نیست ، مشخص نیست ، اما یک LUN مبارزه لین ، جمعیت در آغوش گرفت. برای قرار دادن آن را به سادگی ، «صندلی اول» است LUN لین به دور از فشار گرفته به او بدهد. او در حال حاضر نمی تواند شما را ، و همه باید توسط لین و جمعیت دوباره به بحث در مورد بازگشت به لین ، چگونه می توان آنها را از آن خود ، معاملات خصوصی در نظر گرفته؟ LUN LUN مبارزه متهم به حال لین گفت : «این است Liangshanpo خود را؟» البته که نه. به طوری که آنها به حال به از دست دادن او سر وانگ LUN ، و چائو Gai همچنین قادر به زمانی که Zhaizhu. خوب ، LUN Liangshanpo نیست ، و آن چائو Gai آن را؟ بدیهی است که هیچ. Liangshanpo سادگی که به فرد تعلق ندارد. LUN نه او ، و نه خود را چائو Gai است. زنده LUN هنوز قادر به تسلط بر ، چائو Gai شما تقریبا مرده ، چگونه می تواند ما را کنترل که ارباب که تماس عکس

  پاسخ

 10. Posted by الیاس on سپتامبر 20, 2011 at 6:12 ب.ظ.

  。王伦活着尚且不能独霸,你晁盖人都快死了,岂能再管谁当家谁做主
  این قسمت منو بیشتر تحت تاثیر قرار داد.

  پاسخ

 11. akhe ke chi?
  vaght va zamane mardomo migiri aghaye modire site????
  mrdom gereftare titre note to mishan va vaght mizaran , hazineye internet midan ke nahayatan be cherto pert beresan
  lotfan ye kam bozorgtar fekr konid

  پاسخ

  • پاسخ نویسنده:

   عزیزم این وب از مطالب سیاسی – اجتماعی و سرگرمی تشکیل شده
   خب شما سیاسی ها رو بخون
   تازه خبر بد این که مطالب سرگرمی چند برابر سیاسی ها مخاطب دارن

   پاسخ

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: